Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Nivå Skole
Mobil menu

Skolens værdier

Værdier
På Nivå Skole hviler vores børne- og ungesyn på tre bærende værdier – respekt, ansvar og omsorg. Vores
værdier styrer vores arbejde, vores måde at være sammen og vores læringssyn. De beskriver vores
forventninger til hinanden.
V taler respektfuldt med og om hinanden. Vi udviser respekt i omgangen med hinanden og den måde, vi
behandler omgivelserne på. Vi tager ansvar for os selv og har medansvar for fællesskabet. Vi udviser
interesse og omsorg for hinanden.

  • Respekt

  • Ansvar

  • Omsorg

Elever, forældre, personale, skolebestyrelsen og ledelsen deltog i en proces i 2016, som var med til at
definere skolens værdier. De valgte tre vigtige værdier, der beskriver skolens ånd og danner fundamentet
for andre regler og principper.
Vi holder fast i værdierne, fordi de er almengyldige og meningsfulde i en foranderlige verden.
Dannelse og indre styring
Vores værdier bliver levende gennem vores arbejde med dannelse. Dannelse sker i hverdagen i skolen og
SFO gennem aktiviteter, samtaler, diskussioner og vejledning. På Nivå Skole og i Fredensborg kommune
bruger vi Dannelsesstjernen for at sætte fokus på fem vigtige aspekter af elevernes personlige udvikling.

Dannelsesstjernen