Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Nivå Skole
Mobil menu

SFO råd

SFO råd: 
 Pr 1.januar 2019 er fritidshjemmene overgået til at være SFO.
I forbindelse med overgangen er det blevet besluttet at nedsætte et SFO-råd, der har til formål at sikre, at den pædagogiske kvalitet opretholdes. Derudover er det SFO-rådets opgave at understøtte skolebestyrelsens arbejde.
Hvem kan være med i et SFO-råd?
Nivå Skoles SFO-råd skal bestå af 3 forældrerepræsentanter fra SFO I og 3 forældrerepræsentanter fra SFO II, valgt af og blandt forældrene til børn i SFO I/II. Desuden vælges en medarbejderrepræsentant blandt medarbejderne i SFO I/II. Herudover skal der vælges mindst 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten.
Man kan godt være medlem af både SFO-råd og skolebestyrelse.