Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Nivå Skole
Mobil menu

Velkommen til Nivå Skole

Nivå Skole - hvem er vi?
Nivå Skole er Nivå bysamfunds lokale folkeskole, bestående af ca. 620 glade, nysgerrige og alsidige elever og ca. 100 engagerede ansatte. Skolen har fra at bestå af to separate skoleafdelinger, fordelt på en udskolingsafdeling på Nord og en indskolings/mellemtrins-afdeling på Syd plus tre SFO-matrikler – SFO-Smilehullet og SFO-Galaxen for de 6-9 årige, og SFO-Basen for de 10-12 årige, nu gennemgået en større sammenflytning, hvor skole og SFO 1 er samlet på én skole på Mariehøj 501. Dette er et led i processen hen imod at der skal bygges en helt ny skolebygning ifm. en byfornyelsesplan for Nivå ved Nivå Station og Nivå Centret. Den nye skolebygning er planlagt til at stå færdig i 2025. Basen er fortsat på egen matrikel. 
Nivå Skole ligger i naturskønne omgivelser, med skov, sø og strand. Skolen er en moderne og udviklingsorienteret folkeskole, med gode faciliteter og udfoldelsesmuligheder for leg og læring, og med dygtige, engagerede og pligtopfyldende lærere og pædagoger, der hver dag arbejder målrettet med elevernes læring, trivsel og udvikling.

Skolens dannelsesværdier
Respekt, ansvar og omsorg er bærende værdier for fællesskabet på skolen. Vi taler respektfuldt med og om hinanden. Vi udviser respekt i omgangen med hinanden og den måde vi behandler omgivelserne på. Vi tager ansvar for os selv og har medansvar for fællesskabet. Og vi udviser interesse og omsorg for hinanden.
Folkeskolens opgave er at udvikle eleverne til at blive uddannelsesparate og til livsduelige demokratiske borgere. Dette gør Nivå Skole gennem undersøgende og eksperimenterende læringsformer, der skal stimulere elevernes nysgerrighed og lyst til at gøre sig umage. Elevernes nysgerrighed på og undren over det ukendte bidrager til læringslyst og til at eleven derigennem oplever egne evner og styrker i bred forstand.
Nivå Skoles elever skal desuden lære at udvise tolerance, dvs. have forståelse for andres situation og behov, og de skal lære at udvise dømmekraft.
Som elev på Nivå Skole er man en del af et alsidigt og understøttende fællesskab, hvor alle har mulighed for at udvikle sit fulde faglige og personlige potentiale. Alle elever skal opleve en skoledag i en sikker og tryg ramme, i et omsorgsfuldt, udviklende, respektfuldt og forpligtende fællesskab, der danner, begejstrer og motiverer den enkelte elev til at stå på tæer og til at tage ansvar for sig selv og andre.
Nivå Skole er en skole for alle. Nivå Skole er fællesskabets skole, hvor vi vil ALLE elever.

En skole der løfter eleverne
Ved afgangsprøven i sommeren 2019 klarede vores elever sig over pænt over landsgennemsnittet hvilket gør, at Nivå Skole har en høj løfteevne (0,5), dvs. skolen løfter resultatmæssigt langt bedre end forventet i forhold til elevbaggrund. Det er vi stolte af.
Vi er også meget stolte over, at Nivå Skole ligger meget højt i elevtrivsel – vi har én af de bedste nationale trivselsmålinger blandt skolerne i Fredensborg Kommune og ligger også højt her, set i forhold til landsgennemsnittet.
Efter sommerferien i 2025 er det planen, at skolens matrikler samles i en nybygget skole, som kommer til at ligge centralt i et nyudviklet bycentrum, med nyt plejecenter, nyt bibliotek, et kulturhus og en svømmehal.