MENU
Aula_close Layer 1
Nivå Skole
Mobil menu

Lejrskoler

Nivå Skole afholdelse af lejrskoler

Formål med afholdelse af lejrskoler på Nivå Skole.
Lejrskolen er en del af undervisningen. Lejrskolen skal give eleverne mulighed for at få konkrete såvel faglige som sociale oplevelser og erfaringer. I 8. klasse afholdes lejrskolerne steder, hvor de historiske, geografiske eller kulturelle forhold adskiller sig fra elevernes hverdag, med det formål at udvide elevernes kendskab til ligheder og forskelle.

Afholdelse af lejrskoler. 
I skoleforløbet indgår der 2 lejrskoler fordelt på følgende klassetrin:

4. klasse: 2 døgn/overnatning
8. klasse: 4 døgn/overnatning        

Økonomi.
I skolens driftsbudget afsættes der:

4. klasse afsættes 165 kr. pr. døgn pr. deltager.
8. klasse afsættes 330 kr. pr. døgn pr. deltager.

Udgiften til lejrskolen (transport, ophold og kost) kan ikke overstige det af skolen afsatte beløb.

Ovenstående beløb kan dog suppleres med forældrebetalte kostpenge. Beløbet betales pr. døgn pr. elev af forældrene forud for lejrskolen. 

Forældrebetalingen er fastlagt på baggrund af Undervisningsministeriets vejledning.  

Den praktiske planlægning

Koordinering
Før hver lejrskole vælger teamet/klassen en kontaktperson, der koordinerer planlægningen med en fra ledelsen.

Kontaktpersonen oplyser kontoret om:
•    Budgetoverslag forud for reservation af et lejrskoleophold. 

•    Hvornår lejrskolen afholdes (inkl. afgangs- og hjemkomsttidspunkt af hensyn til tjenestetidsplanlægning). 

•    Kopi af forældrebrev indeholdende oplysninger om: lejrskoleadresse, tlf.nr., evt. mobiltlf.nr., hjemkomsttidspunkt etc. afleveres på kontoret før afrejse. 

•    Opkrævning af depositum og betaling af restbeløb koordineres med sekretær. 

Planlægning:
Eventuel bestilling af DSB frirejse senest 10 uger før afrejse. Ansøgningsskema fås på www.dsb.dk/skolerejser

De praktiske forhold angående transport, mad og ophold er på forhånd gennemgået for forældrene på et forudgående forældremøde.

Senest 4 uger før lejrskole gives besked til sekretær om endeligt deltagerantal således, at seddel omkring opkrævning af kostpenge (forældre kan enten indsætte pengene på skolens konto eller aflevere på kontoret) kan omdeles til eleverne.

Senest 1 uge før lejrskolen aftales et eventuelt kontantbeløb til lejrskolen med skolens sekretær.

Førstehjælpskasse afhentes på kontoret dagen før afrejse.

Lejrskoleafregning afleveres til sekretæren senest 5 hverdage efter hjemkomst. 

Skolebestyrelsen
 April 2017