Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Nivå Skole
Mobil menu

Princip for brugen af lektier

Princip for brugen af lektier på Nivå Skole 

Princippet for lektiehjælp og faglig fordybelse tager udgangspunkt i Nivå Skoles værdigrundlag for faglighed:
Faglighed skabt i et fagligt udfordrende og kreativt læringsmiljø sikrer det bedste grundlag for at udvikle sig fra elev til studerende. I samspil mellem elever, forældre og ansatte skabes fra skolestart et fundament for læring.

Princip
Nivå Skole inddrager lektier, lektiehjælp og faglig fordybelse som en del af elevens samlede arbejde. Eleverne kan arbejde med lektier såvel indenfor som udenfor skoletiden. 
Lektier, lektiehjælpen og den faglige fordybelse sigter altid mod at opfylde og understøtte de læringsmål, der arbejdes med i fagene og i den understøttende undervisning samt mod at udvikle elevernes studievaner

Hensigt
Lektier, lektiehjælp og faglig fordybelse har udover et fagligt sigte også til formål at understøtte udviklingen af hensigtsmæssige arbejdsvaner, der kan skabe grundlag for gode studievaner også efter folkeskolen.  

Ledelsens retningslinjer for udmøntning:
Forudsætningen for lektier hjemme er, at eleven skal kunne løse opgaverne selvstændigt.
Gives der lektier skal elevernes have mulighed for at få hjælp af faglærere indenfor skoletiden
Feedback er en væsentlig del af arbejdet med det faglige stof, og indgår altid som en del af planlægningen og gennemførelsen af undervisningen samt som en naturlig del af arbejdet med lektier.
Lektier, lektiehjælp og faglig fordybelse organiseres i forhold til det aktuelle arbejde, og der skelnes mellem forskellige former for lektier: træning, forberedelse, færdiggørelse og uddybning.
•    Træningslektier:
Eleven træner allerede kendt stof. Træning er en central dimension af Nivå Skoles arbejde med at styrke elevens faglighed.

•    Forberedelseslektier:
Eleven arbejder med viden og færdigheder, der skal bruges i en efterfølgende lektion. 
På Nivå Skole benytter vi forberedelseslektier til at optimere udbyttet af den daglige undervisning.

•    Færdiggørelseslektier:
Eleven færdiggør hjemme opgaver, som de har arbejdet med i klassen.
Den daglige undervisning baseres ikke på elevens færdiggørelse hjemme.
Færdiggørelse kan indgå individuelt og planlagt i elevens skolegang for at understøtte gode studievaner


•    Uddybningslektier:
Eleven arbejder med kendt stof på en ny måde, f.eks. ved at formidle det via medier eller spil i de yngste klasser eller ved større afleveringsopgaver i de ældste klasser (herunder indsamling af informationer til en emne- eller projektopgave, fx via litteratur, nettet, interview, eksterne samarbejdspartnere mv.).
Uddybningslektier benytter vi på NS til at understøtte nysgerrigheden, og til at perspektivere teori og praksis. Uddybningslektier har fokus på den enkelte elev og gives på baggrund af en individuel vurdering af elevens standpunkt.